Polihidroksialkanoat

Polihidroksialkanoatlar (PHA) doğada bakterilerin şeker ve yağ moleküllerinin fermentasyonunu gerçekleştirerek ürettikleri lineer polyesterlerdir. Bakteriler tarafından karbon ve enerji depolamak amacıyla üretilirler. 150'den fazla bu aileye ait monomer farklı şekillerde kombinasyon sağlayarak çok farklı özellikte polimer oluşturabilirler. Bu polimerler biyobozunur özelliktedir ve genellikle farklı biyoplastik türlerinin üretilmesinde kullanılırlar. PHA'lar monomer yapılarına göre termoplastik ve ya elastomerik yapıda olabilirler ve ergime sıcaklıkları 40-180 °C arasında değişmektedir. Firmamız PHA polimerleri arasında PHB ve PHBV polimerlerini Amerika ve Çin'deki farklı üreticilerden tedarik etmektedir.